Structura de personal


CONDUCERE
Director: - Dr. ing. Vili DRAGOMIR – vili.dragomir@ iceadr.ro
Secretar stiintific  - Dr. ec. Steliana RODINO, Secretar științific - CSI - steliana.rodino@ yahoo.com


LABORATOR CERCETARE ECONOMIE AGRARĂ – ECONOMIE, MANAGEMENT ȘI MARKETING ÎN AGRICULTURĂ
Dr. ec. Ionuț Laurențiu PETRE – Șef laborator Cercetare-Economie Agrară – petre.ionut @iceadr.ro
Dr. ing. Rozi BEREVOIANU - Cercetător științific CS I – berevoianu.rozi @iceadr.ro
Dr. ing. Ana URSU - Cercetător științific CS II – ursu.ana @iceadr.ro
Dr. ing. Diana Maria ILIE - Cercetător științific CS II – necula.diana @iceadr.ro
Dr. ing. Cristina Mihaela VLAD - Cercetător științific CS II – cristina.vlad @iceadr.ro
Dr. ing. Rodica CHETROIU - Cercetător științific CS III – rodica.chetroiu @iceadr.ro
Dr. ing. Dan VEVERCA - Cercetător științific CS III – dan.veverca @iceadr.ro
Dr. ing. Petruța RAHOVEANU-TUREK - Cercetător științific CS III - turek.petruta @iceadr.ro
Ing. Lidia IURCHEVICI - Cercetător științific CS III – lidia.iurchevici@ iceadr.ro
Dr. ec. Ruxandra POP - Cercetător științific CS – pop.ruxandra@ iceadr.ro
Drd. ing. Daniela VOICILĂ - Cercetător științific CS – badan.daniela@ iceadr.ro


LABORATOR CERCETARE DEZVOLTARE RURALĂ – PROGRAME /STRATEGII/ FORMARE PROFESIONALĂ
Dr. ing. Eduard Alexandru DUMITRU - Șef laborator Cercetare-Dezvoltare Rurală - 
                                                             dumitru.eduard @iceadr.ro
Dr. ec. Ancuța MARIN - Cercetător științific CS III – marin.ancuta @iceadr.ro
Drd. ing. Alexandra MANOLACHE – Asistent de cercetare - bratulescu.alexandra @iceadr.ro
Drd. ing. Diana CREȚU – Asistent de cercetare – cretu.diana @iceadr.ro
Drd. ec. Cristina STERIE – Asistent de cercetare - sterie.cristina @iceadr.ro
Drd. ec. Andreea GIUCĂ – Asistent de cercetare – giuca.daniela @iceadr.ro
Drd. ec. Dalila STOICA – Asistent de cercetare – stoica.gabriela @iceadr.ro


COMPARTIMENT CONTABILITATE, FINANCIAR ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU
Ec. Nicolae BULATE - Contabil sef - bulate.nicolae@ iceadr.ro
Ec. Aurelia GONTA – Economist IA - aura.gonta@ iceadr.ro


COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Anca ISPAS - Referent IA - anca.ispas @iceadr.ro


COMPARTIMENT IT
Andrei RADU-POPOVICI - andrei @ radu-popovici.ro