Proiecte

Titlul proiectului 

Programul / 
Anul inceperii proiectului 

Cercetări privind elaborarea unor studii și analize, pentru fundamentarea deciziilor și politicilor publice, pentru comercializarea produselor agroalimentare în vederea asigurării securității și siguranței alimentare a populației


 ADER 24.1.1
Evaluarea potențialului energetic şi economic al resurselor bioregenerabile pentru producerea de bioetanol, biogaz, biomasă din producția secundară agricolă.

ADER 22.1.1

Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare ale principalelor produse vegetale și animale, obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică

ADER 23.1.1
 Cercetări privind eficiența economică a creșterii ovinelor, caprinelor, taurinelor de lapte și de carne și a bubalinelor

 ADER 24.1.2
Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare pentru grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, soia, sfeclă de zahăr, orez, cânepă, hamei, tutun, cartof pentru agricultura convenţională şi agricultura ecologică


ADER 13.1.2/2015  

Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare pentru tomate de câmp și spații protejate, castraveți în câmp și spații protejate, cornichon, morcovi, ardei gras, varză, conopidă, flori de câmp și seră, plante medicinale pentru agricultura conventională și agricultura ecologică.

ADER 13.1.1/2015


Calculații specifice de costuri standard pentru diferite tipuri de exploatații agricole și profile în contextul accesării sprijinului PNDR 2014-2020 

ADER 13.1.3/2015


Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere

ADER 16.1.2./2015

Determinarea indicatorilor tehnico-economici ai tehnologiilor de productie la produsele vegetale si animale aplicate în vederea cresterii performantelor de mediu (costuri, productivitate, rentabilitate, marja bruta) 

ADER 2.1.1/2011

Stabilirea pragului de rentabilitate și evaluarea riscului economic pentru exploatațiile agricole vegetale și animale în condițiile pedo-climatice din sudul tarii 

ADER 5.1.3/2011

 

Metode si instrumente moderne de management al resurselor si activităților destinat fermelor si întreprinzătorilor din mediul rural - SIMFERM  

PNCD II 2009

 Realizarea unui sistem pentru elaborarea planului de afaceri, de productie, a strategiilor, studiilor de fezabilitate si a altor analize utile in procesul decizional al productiei agricole vegetale  P.S. 2006
Comments