ECONOMIE AGRARĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ – REALITĂTI SI PERSPECTIVE
PENTRU ROMÂNIA

11-13 octombrie 2012
Bucureşti, România
Informatii generale

Simpozionul îşi propune să prezinte cele mai noi rezultate ale cercetării legate de creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; calitatea şi securitatea agroalimentară, precum şi durabilitatea, inovarea şi lupta împotriva schimbărilor climatice, consevarea biodiversităţii şi eficienţa în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale; un mediu rural dinamic şi durabil; forţa de muncă din agricultură.

Lucrările simpozionului se vor desfăşura deopotriva în limba română sau engleză
Toate lucrarile acceptate la simpozion vor fi publicate în volumul simpozionului “Economie agrară şi dezvoltare rurală – realităti şi perspective pentru România” cu ISBN, precum şi pe CD-ROM. 
După o analiză suplimentară, cele mai bune şase lucrări (în versiunea extinsă), vor fi publicate intr-un numar special al Jurnalului International Journal of Sustainable Economies Management (www.igi-global.com/IJSEM) - USA.
De asemenea, volumul simpozionului va fi inaintat spre evaluare şi indexare de către Thomson Reuters şi în alte baze de date ştiinţifice majore (RePEc, EconLit, SSRN, etc).
Taxa de participare la Simpozion este 50 euro/lucrare şi va include: mapa de prezentare a simpozionului, proceedings-ul și CD-ul lucrărilor ştiinţifice, masa bufet de prânz.
Se admit maximum 2 lucrări/persoană (ca autor unic, prim autor sau în calitate de coautor), care vor fi prezentate în plen.Taxa de participare va fi achitată în:
Contul IBAN al institutului ICEADR RO76RNCB0085005822640001, BANCA BCR, AGENTIA WORLD TRADE CENTER, cu precizarea „Pentru SIMPOZIONUL INTERNATIONAL I.C.E.A.D.R., 11-13 octombrie 2012”.

Termene limită:

- 15 iunie  2012:

- trimiterea taloanelor de participare;

- trimiterea în română şi engleză: titlul comunicării ştiinţifice, autorii, instituţiile pe care le reprezintă, un rezumat de maxim ½ pagină;

-30 iunie 2012: comunicarea acceptării lucrării;

- 30 august 2012:
-
trimiterea lucrărilor în extenso;

- achitarea taxei de participare şi trimiterea documentului de plată (în format electronic).

-1 octombrie 2011: afişarea pe site-ul ICEADR a programului simpozionului.

Informaţii suplimentare despre simpozion se pot obţine de la : Ana Ursu - Secretar Ştiinţific al ICEADR, tel/fax: 021.318.16.86; e-mail: ursu.ana@iceadr.com , sau de pe site-ul institutului: www.iceadr.ro/simpozion

Ċ
WEB MASTER,
17 May 2012, 06:26
Ċ
WEB MASTER,
17 May 2012, 06:26