Informatii de interes public


Programul de lucru al ICEADR este de luni până joi între orele 08.00 - 16.30 și vineri între orele 08:00 - 14:00.


Accesul la informaţii de interes public
(1) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și  
(2) Normele Metodologice de aplicare

ART. 1
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
 (3) Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 (4) Reclamaţie administrativă I conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


Formularul de cerere/Reclamație administrativă poate fi transmis ICEADR, astfel:
Tel: 021.313.60.87
Adresa de mail: office @ iceadr.ro
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul ICEADR:
 - Voicilă Daniela, e-mail badan.daniela @ iceadr.ro, tel. 021.313.60.87


ART. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;


Persoanele responsabile, care se ocupă cu difuzarea informațiilor publice, la nivelul ICEADR, conform deciziei nr. 188 /07.04.2021 sunt următoarele:

Nume

Prenume

Laborator de cercetare

E-mail

Telefon

Petre

Ionuț Laurențiu

Economie Agrară

petre.ionut @ iceadr.ro

021.313.60.87

Dumitru

Eduard Alexandru

Dezvoltare Rurală

dumitru.eduard @ iceadr.ro

021.313.60.87


 
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1), art. 5.


Rapoarte de activitate ICEADR

Declaraţii de avere

Ċ
WEB MASTER,
12 Apr 2021, 22:44
Ċ
WEB MASTER,
12 Apr 2021, 22:44
ĉ
WEB MASTER,
12 Apr 2021, 22:45
ĉ
WEB MASTER,
12 Apr 2021, 22:45
Ċ
WEB MASTER,
9 Aug 2022, 22:06
Comments