Evenimente‎ > ‎Simozion 2010‎ > ‎

Reguli de tehnoredactare

Lucrările acceptate pentru prezentare în plen vor fi publicate în extenso (maximum 6 pagini/lucrare).  Acestea vor fi redactate conform instrucţiunilor de mai jos.

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR

PREZENTATE ÎN PLEN

 

Lucrările se vor redacta la un rând, în limba română sau engleză, cu editorul de texte Word. Fiecare lucrare va avea maximum 6 pagini în format A4 (29,7x21,0 cm), inclusiv tabelele, figurile şi bibliografia.

Redactarea lucrărilor se va face astfel:

-         Setarea paginii A4 (File/Page setup) se va face cu marginile (Margins) de sus (Top) 2 cm; jos (Bottom) 2 cm; stânga (Left) 2 cm; dreapta  (Right) 2 cm.

-         Tilul lucrării se va scrie centrat (Center) cu majuscule TNR 14 îngroşat (Bold).

-         Numele autorilor va fi scris centrat (Center) cu TNR 12 Bold (fără majuscule), lăsând un rând liber de la titlu.

-         Numele şi prenumele autorilor se vor redacta, după un rând liber, cu caractere TNR 11 neîngroşate (fără Bold) şi centrate. În subsolul paginii (Footnote) se va trece tilul ştiinţific al fiecarui autor, numele, denumirea instituţiei de unde provine şi email-ul unde doreşte să primească corespondenţa.

-         Rezumat se scrie cu TNR 11 Bold, lăsând un rând liber de la autori. Redactarea textului se face fără îngroşare, în TNR 10 Italic.

-         Cuvinte cheie se va scrie cu TNR 11 Bold, lăsând un rând liber de la rezumat, apoi vor fi menţionate maximum 8 cuvinte cheie care se vor scrie cu TNR 10 Italic neîngroşate.

-         Textul lucrării se va redacta, după un rând liber de la Cuvinte cheie, cu caractere TNR 12. Textul va avea la început de alineat de 1,5 cm (Tab) şi va fi redactat în întregime cu aliniere la ambele margini (Justify). Conţinutul ştiinţific al lucrării va fi astfel structurat (dacă este posibil) pentru a cuprinde: INTRODUCERE (Introduction), MATERIAL ŞI METODĂ (Material and methods), REZULTATE ŞI DISCUŢII (Results and discussions), CONCLUZII (Conclusions) şi BIBLIOGRAFIE (Bibliography). Toate aceste subtitluri vor fi centrate şi se vor scrie cu majuscule TNR 12, îngroşate. Se va lăsa un rând liber deasupra şi sub fiecare subtitlu.

-         În cazul includerii de tabele, grafice sau figuri, textul titlului şi a surselor vor fi scrise cu TNR 10. Ilustraţia (fotografii şi tabele grafice) ce se va include în text va fi obligatoriu prelucrată pe calculator. Fotografiile şi graficele nu vor fi color!

-         Bibliografia va fi redactată, după un rând liber, cu caractere TNR 10 şi va cuprinde numai autorii citaţi, în ordine alfabetică şi cronologică. Autorii vor avea numele urmat de iniţiala (iniţialele) prenumelui iar în cazul doamnelor se va scrie prenumele complet. Anul apariţiei se va scrie între virgule şi va fi urmat de denumirea articolului şi/sau a cărţii, editura şi locul apariţiei (pentru cărţi), prima şi ultima pagină a lucrării citate.

-         Lucrarea va fi salvată în format .doc, iar numele fişierului va fi alcătuit din: iniţiala O (oral), numărul secţiunii unde se înscrie lucrarea şi numele primului autor (Ex. O1Popescu.doc). Lucrarea trebuie transmisă în format electronic prin email, ca fişier ataşat, la adresa simpozion@iceadr.ro.

 


Lucrările prezentate ca poster vor fi publicate numai ca rezumat de maximum o pagină, redactate conform instrucţiunilor de redactare de mai jos.

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR

PREZENTATE CA POSTER

 

Lucrările se vor redacta la un rând, în limba română sau engleză, cu editorul de texte Word. Fiecare lucrare va avea maximum o pagină în format A4 (29,7x21,0 cm), inclusiv tabelele, figurile şi bibliografia.

Redactarea lucrărilor se va face astfel:

-         Setarea paginii A4 (File/Page setup) se va face cu marginile (Margins) de sus (Top) 2 cm; jos (Bottom) 2 cm; stânga (Left) 2 cm; dreapta  (Right) 2 cm.

-         Tilul lucrării se va scrie centrat (Center) cu majuscule TNR 14 îngroşat (Bold).

-         Numele autorilor va fi scris centrat (Center) cu TNR 12 Bold (fără majuscule), lăsând un rând liber de la titlu.

-         Numele şi prenumele autorilor se vor redacta, după un rând liber, cu caractere TNR 11 neîngroşate (fără Bold) şi centrate. În subsolul paginii (Footnote) se va trece tilul ştiinţific al fiecarui autor, numele, denumirea instituţiei de unde provine şi email-ul unde doreşte să primească corespondenţa.

-         Rezumat se scrie cu TNR 11 Bold, lăsând un rând liber de la autori. Redactarea textului se face fără îngroşare, în TNR 10 Italic.

-         Cuvinte cheie se va scrie cu TNR 11 Bold, lăsând un rând liber de la rezumat, apoi vor fi menţionate maximum 8 cuvinte cheie care se vor scrie cu TNR 10 Italic neîngroşate.

-         Bibliografia va fi redactată, după un rând liber, cu caractere TNR 10 şi va cuprinde numai autorii citaţi, în ordine alfabetică şi cronologică. Autorii vor avea numele urmat de iniţiala (iniţialele) prenumelui iar în cazul doamnelor se va scrie prenumele complet. Anul apariţiei se va scrie între virgule şi va fi urmat de denumirea articolului şi/sau a cărţii, editura şi locul apariţiei (pentru cărţi), prima şi ultima pagină a lucrării citate.

-         Lucrarea va fi salvată în format .doc, iar numele fişierului va fi alcătuit din: iniţiala P (poster), numărul secţiunii unde se înscrie lucrarea şi numele primului autor (Ex. P2Popescu.doc). Lucrarea trebuie transmisă în format electronic prin email, ca fişier ataşat, la adresa simpozion@iceadr.ro.

 

 

IMPORTANT:

Lucrările care nu vor respecta instrucţiunile menţionate privind tehnoredactarea şi care vor depăşi termenele menţionate nu vor fi publicate.

                                                                                                                                               

Comments