Evenimente‎ > ‎Simozion 2010‎ > ‎

Informatii generale

Simpozionul îşi propune să mijlocească schimbul de idei, de informaţii şi concepte în domeniul ştiinţelor agricole, silvice, alimentare şi tehnologice, al medicinii veterinare şi al tuturor domeniilor conexe.

Scopul simpozionului este de a prezenta cele mai noi rezultate ale cercetării şi de a promova şi încuraja crearea de parteneriate în domeniul cercetării la nivel naţional şi european.

Lucrările simpozionului se vor desfăşura în limba română sau engleză, asigurându-se traducere pentru lucrările prezentate în engleză. Lucrările prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate ulterior în volumul simpozionului “Lucrări Ştiinţifice – ECONOMIE AGRARĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – REALITĂȚI  ȘI PERSPECTIVE PENTRU ROMÂNIA, cu ISBN.

Taxa de participare la Simpozion este 100 RON/lucrare, indiferent de numărul de lucrări prezentate şi va include: mapa de prezentare a simpozionului, CD-ul cu rezumatele lucrărilor ştiinţifice, masa bufet de prânz şi masa festivă la închiderea simpozionului, precum și volumul cu lucrările prezentate în plen care va apare ulterior.

Taxa de participare permite participarea la toate sesiunile simpozionului, publicarea lucrărilor ştiinţifice, de până la 6 pagini/lucrare şi a unui rezumat de o pagină pentru o prezentare poster. Se admit maximum 3 lucrări/persoană (ca autor unic, prim autor sau în calitate de coautor) prezentate în plen sau 2 lucrări/persoană prezentate ca poster.

Taxa de participare va fi achitată în: Contul bancar IBAN al institutului ICEADR RO07TREZ7015025XXX000334, deschis la  Trezoreria Sector 1, cu precizarea „Pentru SIMPOZIONUL INTERNATIONAL I.C.E.A.D.R., 23-24 septembrie 2010”.

Termene limită:

Ø      1 iunie  2010:

§         trimiterea taloanelor de participare;

§         trimiterea în română şi engleză: titlul comunicării ştiinţifice, autorii, instituţiile pe care le reprezintă, un rezumat de maxim ½ pagină, cuvinte cheie;

Ø      15 iunie 2010: comunicarea acceptării lucrării;

Ø      1 august 2010:

§         trimiterea lucrărilor în extenso;

§         achitarea taxei de participare şi trimiterea documentului de plată (în format electronic).

Ø      1 septembrie 2010: afişarea pe site-ul ICEADR a programului simpozionului.

Rugăm a se respecta termenele menţionate mai sus, în cazul depăşirii acestor date lucrările nu vor mai putea fi acceptate sau publicate.

Informaţii suplimentare despre simpozion se pot obţine de la : Dr.ing. Ursu Ana - Secretar Ştiinţific al Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, tel/fax: 021 318.16.86; e-mail: ursu.ana@iceadr.com.
Comments