Structuri de Conducere


Director
Dr. ing. Ana URSU

Secretar stiintific
-


Consiliul de administratie

Presedinte:
Dr. ing. Ana Ursu - Director ICEADR

Membri:
Prof. dr. ing. Agatha Popescu - Președinte al CS, Membru
Jurist Ileana Popescu - Reprezentant ASAS, Membru
Ing. Mariana Ciornei, Consilier Superior DGPA – Reprezentant MADR, Membru
Ec. Bulate Nicolae – Contabil șef, Membru
Dr. ing. Dragomir Vili – Secretar stiintific ASAS - secretar CA


Consiliul stiintific

Presedinte
Prof. univ. dr. Agatha Popescu -  Membru corespondent al Sectiei de Economie Agrara si Dezvoltare Rurala ASAS

Membri:
Dr. ing. Ana Ursu - Director ICEADR
Prof. dr. ing. Letiția Zahiu – Membru titular al Secţiei de Economie Agrară si Dezoltare Rurala-ASAS
Prof. univ. dr. Popescu Gabriel - Academia de Studii Economice
Dr. ing. Badiu Aurel Florentin - Secretar stiintific, ASAS
Dr. ing. Rozi Berevoianu - Cercetator stiintific (CS I) , ICEADR
Dr. ec. Vlad Cristina ­- Cercetator stiintific (CS II), ICEADR
Dr. ing. Chetroiu Rodica - Cercetator stiintific (CS III), ICEADR
Dr. ec. Marin Ancuța - Cercetator stiintific (CS III), ICEADR
Drd. ec. Pop Ruxandra - Secretar ASC, ICEADRDECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE