Structura de conducere


Director
Dr. ing. Vili DRAGOMIR

Secretar stiintific
Dr. ec. Rodino Steliana


Consiliul de administratie

Presedinte:
Dr. ing. Vili DRAGOMIR – Director ICEADR

Membri:
jur. Ileana POPESCU – Șef serv. Juridic, Reprezentant ASAS
ing. Mariana CIORNEI – reprezentant MADR
Dr. ing. Steliana RODINO – Secretar Științific
Ec. Bulate Nicolae - Contabil șef  ICEADR
Drd. ing. Diana CREȚU - secretar consiliu


Consiliul stiintific

Presedinte
Dr. ec. Rodino Steliana – CSI – Secretar Științific ICEADR

Membri:
Dr. ing. Vili DRAGOMIR – Director ICEADR
Dr. ec. Ionuț Laurențiu PETRE – Șef laborator Cercetare-Economie Agrară
Dr. ing. Eduard Alexandru DUMITRU – Șef laborator Cercetare-Dezvoltare Rurală
Dr. ing. Rozi BEREVOIANU - Cercetător științific CS I
Dr. ing. Rodica CHETROIU - Cercetător științific CS II
DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE