Structuri de Conducere


Director
Dr. ing. Ana URSU

Secretar stiintific
Dr. ing. Chetroiu Rodica, CS III, ICEADR


Consiliul de administratie

Presedinte:
Dr. ing. Ana Ursu - Director ICEADR

Membri:
Jur. Ileana Popescu - Sef serv. juridic, Reprezentant  ASAS
Prof. univ. dr. Agatha Popescu - Presedintele Consiliului stiintific
Ing. Eugen Coman, Director executiv APIA - Reprezentant MADR
Ec. Bulate Nicolae - Contabil șef  ICEADR
Dr. Ing. Vili Dragomir - secretar consiliu


Consiliul stiintific

Presedinte
Prof. univ. dr. Agatha Popescu -  Membru corespondent al Sectiei de Economie Agrara si Dezvoltare Rurala ASAS

Membri:
Dr. ing. Ana Ursu - Director ICEADR
Dr. ing. Chetroiu Rodica - Secretar stiintific (CS III), ICEADR
Prof. dr. ing. Letiția Zahiu – Membru titular al Secţiei de Economie Agrară si Dezoltare Rurala-ASAS
Prof. univ. dr. Popescu Gabriel - Academia de Studii Economice
Dr. ing. Badiu Aurel Florentin - Secretar stiintific, ASAS
Dr. ing. Rozi Berevoianu - Cercetator stiintific (CS I) , ICEADR
Dr. ec. Vlad Cristina ­- Cercetator stiintific (CS II), ICEADR
Dr. ec. Marin Ancuța - Cercetator stiintific (CS III), ICEADR
Drd. ec. Pop Ruxandra - Secretar ASC, ICEADR


DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE