Structuri de Conducere


Director
Dr. ing. Ana URSU

Secretar stiintific
Dr. ec. Rodino Steliana


Consiliul de administratie

Presedinte:
Dr. ing. Ana Ursu - Director ICEADR

Membri:
Dr. ec. Rodino Steliana – Secretar Științific, Președinte al CS, Membru
Jurist Ileana Popescu - Reprezentant ASAS, Membru
Ing. Maria Ciornei, Consilier Superior DGPA – Reprezentant MADR, Membru
Ec. Bulate Nicolae – Contabil șef, Membru
Dr. ing. Dragomir Vili – Secretar stiintific ASAS - secretar CA


Consiliul stiintific

Presedinte
Dr. ec. Rodino Steliana – CSI – Secretar Științific ICEADR

Membri:
Dr. ing. Ana Ursu (CSII) - Director
Dr. ing. Rozi Berevoianu - Cercetator stiintific (CS I)
Dr. ing. Chetroiu Rodica - Cercetator stiintific (CS III)
Dr. ec. Petre Ionuț Laurențiu, Sef laborator Economie Agrară - Cercetator stiintific (CS)
Drd. ing. Dumitru Eduard, Sef laborator Dezvoltare Rurală - Cercetator stiintific (CS)
Dr. ing. Dragomir Vili – Secretar stiintific ASAS (CS III) - secretar CS
DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE