Structura de conducere

DIRECTOR
Dr. ing. Vili DRAGOMIR

SECRETAR STIINTIFIC
Dr. ec. Rodino Steliana

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Presedinte:
Dr. ing. Vili DRAGOMIR – Director ICEADR

Membri:
jur. Ileana POPESCU – Șef serv. Juridic, Reprezentant ASAS
ing. Mariana CIORNEI – reprezentant MADR
Dr. ing. Steliana RODINO – Secretar Științific
Ec. Bulate Nicolae - Contabil șef  ICEADR
Drd. ing. Diana CREȚU - secretar consiliu


CONSILIU STIINTIFIC

Presedinte
Dr. ec. Rodino Steliana – CSI – Secretar Științific ICEADR

Membri:
Dr. ing. Vili DRAGOMIR – Director ICEADR
Dr. ing. Ancuta MARIN - CS III - Sef de laborator
Dr. ing. Rodica CHETROIU - CS III - Sef de laborator
Dr. ing. Rozi BEREVOIANU - CS I
Dr. ing. Diana ILIE - CS II
Dr. ing. Eduard Alexandru DUMITRU CS III
DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE