Anunturi‎ > ‎

Rezultate concurs - proba interviu

posted 17 Jan 2023, 06:00 by WEB MASTER

REZULTATE  PROBA INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU

OCUPAREA UNUI POST DE AUDITOR gradul I

Nr.crt

Nr. înregistrare dosar

Postul

Punctaj

Admis/respins

1.

05/04.01.2023

Auditor

46,6

RESPINS

Contestarea rezultatelor obținute la proba interviu se poate face personal până la data de 18.01.2023 ora13 la secretariatul institutului

 

Secretar Comisie
Ispas Anca
Afișat azi 17.01.2023

 

REZULTATE  PROBĂ INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU

OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ACHIZITII GRADUL I

Nr.crt

Nr. înregistrare dosar

Postul

Punctaj

Admis/respins

1.

604/28.12.2022               

Expert achiziții

ABSENT

-

2.

606/28.12.2022

Expert achiziții

85

ADMIS

Contestarea rezultatelor obținute la proba interviu se poate face personal până la data de 18.01.2023 ora 13 la secretariatul institutului

 

Secretar Comisie
Ispas Anca
Afișat azi 17.01.2023

Comments