Anunturi‎ > ‎

INVITATIE DE PARTICIPARE

posted 16 Nov 2015, 05:49 by WEB MASTER   [ updated 17 Nov 2015, 00:43 ]
1) Autoritatea contractanta: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) Bucuresti;

2) Descrierea invitației: Va invita sa participati la procedura ”cerere de oferta” organizata in vederea achizitionarii de Servicii de Audit cuprinse in proiectele ADER nr. 1311/06.10.2015, 1312/01.10.2015, 1313/13.10.2015, 1612/06.10.2015.

3) Procedura de atribuire aplicata: cerere de oferte.

4) Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasa oferta economica

5) Cod CPV:79212100-4;

6) Oferta va fi insotita de Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina, din care sa rezulte obiectul de activitate al firmei, specific acestei achizitii;

7) Tip contract: acord cadru de servicii;

8) Obiectul contractului: Achizitionarea de Servicii de Audit care sa asigure:
- Auditarea chetuielilor din devizele cadru aferente contractelor proiectelor ADER - 1311/06.10.2015, 1312/01.10.2015, 1313/13.10.2015, 1612/06.10.2015.

9) Data limita de depunere a ofertelor: 19.11.2015, ora 15:00

10) Adresa la care se transmit ofertele: Bucuresti, B-ul Marasti, nr. 61, sector 1, tel:021.313.60.87, fax:021.313.60.96, e-mail: office@iceadr.ro;

11) Data si ora deschiderii ofertelor 23.11.2015, ora 14:00

12) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Bucuresti, B-ul Marasti, nr. 61, sector 1, cam.220, etajul 2;

13) Limba de redactare a ofertelor: Romana;

14) Modul de obținere a documentatiei de atribuire: (caietul de sarcini, fisa de date, conditii contractuale): se transmit prin e-mail, in baza unei solicitari inaintate autoritatii contractante prin e-mail sau fax

Persoana de contact: Responsabil Achizitii Publice Vlad Cristina Mihaela e-mail vlad.cristina@iceadr.ro
Comments