Anunturi‎ > ‎

Invitatie de participare

posted 29 Oct 2015, 06:32 by WEB MASTER
1) Autoritatea contractanta: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) Bucuresti;

2) Denumirea invitatiei: Vă invită să participati la procedura cerere de oferta organizată în vederea atribuirii acordului cadru de achiziţie publică de serviciilor de audit;

3) Procedura de atribuire: selectie de oferte;

4) Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasa oferta economica

5) Cod CPV: 79212100-4;

6) Tip contract: acord cadru de servicii;

7) Obiectul contractului: Achizitionarea de servicii de audit care sa asigure:
  •     auditarea cheltuielilor cuprinse in devizele post calcul aferente proiectelor ADER din cadrul ICEADR. 
8) Data limita de depunere a ofertelor: 06.11.2015

9) Adresa la care se transmit ofertele: Bucuresti, B-ul Marasti, nr. 61, sector 1, tel:021.313.60.87, fax:021.313.60.96, e-mail: office@iceadr.ro;

10) Data si ora deschiderii ofertelor 09.11.2015, ora 10,00

11) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Bucuresti, B-ul Marasti, nr. 61, sector 1, cam.220, etajul 2;

12) Limba de redactare a ofertelor: Romana;

13) Criterii de calificare:

- Situatia personala a ofertantului;

- Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

- Situatia economic-financiara;

- Capacitatea tehnica si profesionala.

14) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire (caietul de sarcini,): se transmit prin e-mail, in baza unei solicitari inaintate autoritatii contractante prin e-mail sau fax.

Persoana de contact: Responsabil Achizitii Publice Vlad Cristina Mihaela e-mail cristina.vald@iceadr.ro
Comments