Anunturi/Comunicate


Invitatie de participare

posted 15 Oct 2019, 05:20 by WEB MASTER

la procedura cerere de oferta organizată în vederea atribuirii acordului cadru de achiziţie publică de serviciilor de audit.


Detalii in atasament...

REZULTATE FINALE

posted 30 Aug 2019, 07:55 by WEB MASTER

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a 2 posturi de CS III si 3 posturi de ASC


Vezi atasament...

Rezultat contestatie

posted 27 Aug 2019, 01:31 by WEB MASTER

Avand in vedere contestatia inregistrata cu nr. 1557 din data de 26.08.2019 a a domnului Mitran Davis Shadi privind reevaluarea dosarului de concurs pentru postul de Asistent de cercetare, Comisa, in urma reexaminarii dosarului depus a constatat faptul ca dosarul de concurs este incomplet.


Detalii in atasament...

Rezultatul evaluarii dosarelor de concurs

posted 23 Aug 2019, 02:42 by WEB MASTER

In conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare comisia de concurs stabileşte rezultatele evaluării dosarelor de concurs pentru concursul de angajare pentru 2 posturi CS III şi 3 posturi ACS, organizat în cadrul ICEADR, după cum urmează:

Pentru postul de Cercetător Ştiinţific Gradul III:

 

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Situaţie dosar înscriere candidat admis/respins

1.

Veverca Ioan Dan

admis

2.

Negre Cristina-Ştefania

admis

 Pentru posturile de ACS:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Situaţie dosar înscriere candidat admis/respins

1.

Buliga-Ştefănescu Aurelian

respins

2.

Gărăiman Aurelian-Florin

admis

3.

Giucă Andreea-Daniela

admis

4.

Mitran David-Shadi

respins

5.

Popa Alexandru George

admis

6.

Stanciu Răzvan-Cătălin

respins

7.

Sterie Măria Cristina

admis

8.

Stoica Gabriela-Dalila

admis

9.

Şelaru Alexandra-Ştefania

admis

10.

Udroiu Andreea-Aurelia

admis

11.

Zafiu Maria-Adina

admis

Anunt

posted 8 Aug 2019, 01:43 by WEB MASTER   [ updated 8 Aug 2019, 01:44 ]

Institutul de Cercetare pentru Economia agriculturii și Dezvoltare Rurală organizează în data de 29 august 2019 ora 10.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
- 3 posturi Asistent Cercetare Stagiar, perioadă determinată, 8 ore/zi, studii superioare, specializarea economie agroalimentară, promoția 2019
- 2 posturi Cercetător Științific gradul III, perioadă determinată, 4ore/zi specializarea zootehnie și specializarea agronomie

Detalii in atasament...

Anunt

posted 11 Apr 2019, 23:31 by WEB MASTER

Privind rezultatul contestatiei formulata pentru postul de secretara.

Anunt

posted 9 Apr 2019, 05:29 by WEB MASTER

Privind rezultatele finale ale concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor de Auditor si secretara.

Anunt

posted 19 Mar 2019, 06:14 by WEB MASTER   [ updated 19 Mar 2019, 06:16 ]

Privind rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor de Auditor gr. I si secretara

Detalii in atasament...

Anunt

posted 26 Feb 2019, 01:01 by WEB MASTER   [ updated 27 Feb 2019, 23:35 ]

Privind scoaterea la concurs a, următoarele posturi contractuale vacante:
- 1  post de Auditor gradul I, studii superioare, minim 4 ani vechime în specialitate, perioadă determinată, 4 ore/zi
- 1 post Consilier Juridic gradul I, studii superioare, minim 4 ani vechime în specialitate, perioadă determinată, 4 ore/zi
- 1 post de secretară, studii medii, perioadă nedeterminata, 8 ore/zi
Dosarele de concurs se depun  la sediul ICEADR - cam. 223, B-dul Mărăști nr. 61, sector 1, București, în perioada 28.02 2019-15.03.2019.

Detalii in atasament

Anunt pentru scoaterea la concurs a unui post vacant de Auditor public intern gr. I

posted 27 Nov 2018, 04:25 by WEB MASTER   [ updated 29 Nov 2018, 05:31 ]

ICEADR anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Auditor public intern gr. I, care urmează a fi ocupat pe perioadă determinată cu posibilitatea prelungirii contractului.

Mai multe informatii (pdf document): 

1-10 of 34