Anunturi


ICEADR anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi vacante

posted 20 Sept 2021, 14:34 by WEB MASTER

ICEADR anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi vacante: 

 a) 1 post Cercetator Stiitific Principal gradul I, 2 ore/zi perioada determinata de 6 luni;
 b) 2 posturi Asistent Cercetare Stiintifica, 8 ore/zi perioada determinata de 6 luni
 c)  post de Secretara, 8 ore/zi perioada determinata de 6 luni

Mai multe informatii in fisierul pdf de mai jos

Examen promovare in functiile de CS

posted 14 Sept 2021, 12:31 by WEB MASTER

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala organizeaza in data de 27 septembrie si 29 septembrie 2021, ora 10, examen promovare in functiile de CS.

Mai multe informatii in fisierul pdf de mai jos.

Rezultatul selectiei de dosare la concusul pentru ocuparea unui post de Ec. IA

posted 31 Jan 2020, 00:24 by WEB MASTER


Mai multe informatii in documentul pdf

Anunt concurs Economist IA

posted 13 Jan 2020, 06:28 by WEB MASTER


Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) cu sediul in B-dul Mărăști nr. 61, sector 1 , București scoate la concurs, în condițiile HG286/2011, un post vacant contractual de Economist IA, perioadă neterminată, 8 ore/zi, studii superioare, specializarea Finanțe, Bănci si Contabilitate, vechimea în specialitate de 9 ani.

Concursul va avea loc în data de  de  10 februarie 2020 ora 10  la sediul instituției din B-dul Mărăști nr.61, et.2, cam223, ora 10.

Dosarele de concurs, se vor putea depune până pe data de    30.01.2020   la I.C.E.A.D.R – secretariat, cam.223

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa cuprindă

 a) Cerere de înscriere

 b) Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțite de foaia matricolă precum copie de pe cartea de muncă ,adeverință salariu după anul 2011 , Carnet identitate, certificat naștere, certificat căsătorie

c) Curriculum vitae

 d) Cazier judiciar

e) adeverință medicală


    Calendarul de desfășurare a concursului:

Rezultatele selecției dosarelor  31.01.2020

 Proba scrisă 10.01.2019 ora 10

      10.02.2020 ora 13 Afișarea rezultatelor probei scrise

      10.02.2020 ora 14 depunerea contestațiilor probei scrise

      10.02.2020 ora 16 afișarea rezultatelor contestației probei scrise

 Proba interviu 11.02.2020  ora 10

      11.02.2020  ora 13 Afișarea rezultatelor probei scrise

      11.02.2020 ora 14 depunerea contestațiilor probei scrise

      11.02.2020 ora 16 afișarea rezultatelor contestației probei scrise

      11.12.2020 ora 16:30 afișarea rezultatelor finale.BIBLIOGRAFIE CONCURS ECONOMIST IA

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicata, actualizata.

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.

- OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi si instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat.

- OMFP 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi si instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005 si completate prin OMFP nr.1176/2018.

 - OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare.

- Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat.

- Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelo, datoriilor si capitalurilor proprii.

- Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, actualizata.

- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice

- Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

 


TEMATICA ECONOMIST IA

1.     Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi şi instrucțiunile de aplicare;

2.     Principii şi reguli bugetare;

3.     Atribuții şi competențe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;

4.     Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ;

5.     Formele de înregistrare în contabilitate;

6.      Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.

 

 

Relații suplimentare pe site-ul www.iceadr.ro și la telefon 021/3136096

 

 

Director

Dr. ing. Ursu Ana

Anunt

posted 30 Oct 2019, 03:00 by WEB MASTER   [ updated 1 Nov 2019, 02:36 ]

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) cu sediul in B-dul Mărăști nr. 61, sector 1 , București scoate la concurs, în condițiile HG286/2011, un post vacant contractual de Economist IA, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, studii superioare, specializarea Finanțe, Bănci si Contabilitate, vechimea în specialitate de 9 ani.

Concursul va avea loc în data de  27 noiembrie 2019 ora 10 la sediul instituției din B-dul Mărăști nr.61, et.2, cam223, ora 10.
Dosarele de concurs, se vor putea depune până pe data de    19.11. 2019   la I.C.E.A.D.R – secretariat, cam.223
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa cuprindă
a) Cerere de înscriere la concurs
b) Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțite de foaia matricolă precum copie de pe cartea de muncă ,adeverință salariu după anul 2011 , Carnet identitate, certificat naștere, certificat căsătorie
c) Curriculum vitae
d) Cazier judiciar
e) adeverință medicală

Calendarul de desfășurare a concursului:

Rezultatele selecției dosarelor  21.11.2019
Proba scrisă 27.11.2019 ora 10
27.11.2019 ora 13 Afișarea rezultatelor probei scrise
27.11.2019 ora 13:30 depunerea contestațiilor probei scrise
27.11.2019 ora 14 afișarea rezultatelor contestației probei scrise

Proba interviu 27.11.2019 ora 14:30
27.11.2019 afișare rezultate interviu 15:30
27.11.2019 depunerea contestațiilor la interviu
28.11.2019 afișarea contestațiilor la interviu
29.11.2019 afișarea rezultatelor finale.

BIBLIOGRAFIE CONCURS ECONOMIST IA
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicata, actualizata.
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.
- OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi si instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat.
- OMFP 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi si instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005 si completate prin OMFP nr.1176/2018.
- OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice precum si oganizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare.
- Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat.
- Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
- Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, actualizata.
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice
- Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

TEMATICA ECONOMIST IA

1.Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi şi instrucțiunile de aplicare;

2. Principii şi reguli bugetare;

3. Atribuții şi competențe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;

4. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ;

5. Formele de înregistrare în contabilitate;

6.  Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.

 Relatii la tel.021/3136087

Invitatie de participare

posted 15 Oct 2019, 05:20 by WEB MASTER

la procedura cerere de oferta organizată în vederea atribuirii acordului cadru de achiziţie publică de serviciilor de audit.


Detalii in atasament...

REZULTATE FINALE

posted 30 Aug 2019, 07:55 by WEB MASTER

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a 2 posturi de CS III si 3 posturi de ASC


Vezi atasament...

Rezultat contestatie

posted 27 Aug 2019, 01:31 by WEB MASTER

Avand in vedere contestatia inregistrata cu nr. 1557 din data de 26.08.2019 a a domnului Mitran Davis Shadi privind reevaluarea dosarului de concurs pentru postul de Asistent de cercetare, Comisa, in urma reexaminarii dosarului depus a constatat faptul ca dosarul de concurs este incomplet.


Detalii in atasament...

Rezultatul evaluarii dosarelor de concurs

posted 23 Aug 2019, 02:42 by WEB MASTER

In conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare comisia de concurs stabileşte rezultatele evaluării dosarelor de concurs pentru concursul de angajare pentru 2 posturi CS III şi 3 posturi ACS, organizat în cadrul ICEADR, după cum urmează:

Pentru postul de Cercetător Ştiinţific Gradul III:

 

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Situaţie dosar înscriere candidat admis/respins

1.

Veverca Ioan Dan

admis

2.

Negre Cristina-Ştefania

admis

 Pentru posturile de ACS:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Situaţie dosar înscriere candidat admis/respins

1.

Buliga-Ştefănescu Aurelian

respins

2.

Gărăiman Aurelian-Florin

admis

3.

Giucă Andreea-Daniela

admis

4.

Mitran David-Shadi

respins

5.

Popa Alexandru George

admis

6.

Stanciu Răzvan-Cătălin

respins

7.

Sterie Măria Cristina

admis

8.

Stoica Gabriela-Dalila

admis

9.

Şelaru Alexandra-Ştefania

admis

10.

Udroiu Andreea-Aurelia

admis

11.

Zafiu Maria-Adina

admis

Anunt

posted 8 Aug 2019, 01:43 by WEB MASTER   [ updated 8 Aug 2019, 01:44 ]

Institutul de Cercetare pentru Economia agriculturii și Dezvoltare Rurală organizează în data de 29 august 2019 ora 10.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
- 3 posturi Asistent Cercetare Stagiar, perioadă determinată, 8 ore/zi, studii superioare, specializarea economie agroalimentară, promoția 2019
- 2 posturi Cercetător Științific gradul III, perioadă determinată, 4ore/zi specializarea zootehnie și specializarea agronomie

Detalii in atasament...

1-10 of 39