Anunturi/Comunicate


Concurs pentru acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii pentru Cercetător Ştiinţific (CS)

posted by WEB MASTER

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, cu sediul în B-dul Mărăşti nr.61, organizează concurs în data de 29.06.2018, ora 9,00 pentru: Acordarea
gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii pentru Cercetător Ştiinţific în domeniul Ştiinţe Agricole şi Silvice, specialitatea Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală.

Condiţii necesare pentru participarea la concurs:
 - Studii superioare, cu examen de licenţă sau diplomă;
 - Să aibă activitatea de cercetare - dezvoltare în specialitate sau învăţământ superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi agricole.

Dosarele de participare la concurs vor conţine obligatoriu: documentele prevăzute în Legea 319/2003 şi Regulamentul de acordare a gradelor profesionale şi încadrarea pe
funcţii in instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din subordinea/coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Lista cu documentele din dosarul de concurs pentru ocuparea postului/acordarea titlului (gradului profesional) de Cercetător Ştiinţific (CS) în unităţile de cercetare
dezvoltare (minimul de documente admise în dosarul de concurs):
   1. Cerere de înscriere
   2. Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea
de muncă şi extras copie de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea
   3. Curriculum vitae
   4. Memoriu de activitate
   5. Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din lucrările reprezentative.

Documentele solicitate se depun la Compartimentul Resurse Umane al ICEADR în cel mult 30 de zile de la publicarea anunţului în ziar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.3136087 Compartimentul Resurse Umane al ICEADR.

Documente utile (pdf document):

Concurs (promovare internă) pentru ocuparea unui post de Cercetător Ştiinţific

posted by WEB MASTER   [ updated ]

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, cu sediul în Bucureşti, B-dul Mărăşti nr.61, organizează concurs (promovare internă) pentru ocuparea unui post de:
- Cercetător Ştiinţific în domeniul Ştiinţe Agricole şi Silvice - specialitatea Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală

Concursul se va desfăşura conform Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, în data de 29.06.2018, la sediul institutului, ora 9:00.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului în ziar, la Compartimentul Resurse umane al Institutului.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane al ICEADR, la telefon nr. 021-3136087.


Documente utile (pdf document):

Rezultate concurs pentru ocuparea a 4 posturi de CS (promovare interna)

posted 31 Oct 2017, 03:18 by WEB MASTER   [ updated 31 Oct 2017, 03:20 ]

În urma concursului organizat in data de 27 octombrie 2017, pentru ocuparea a patru posturi de CS, comisia de concurs îi declară admiși în domeniul Științe Agricole și Silvice-specialitatea Economie Agrară și Dezvoltare Rurală pe următorii:
  • Ec.Petre Ionuț Laurențiu
  • Ing.Șurcă Daniela Elena
  • Ing.Bădan Daniela Nicoleta
  • Ing.Dumitru Eduard

Serviciul Resurse Umane

Anca Ispas

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de Cercetator Stiintific (promovare interna)

posted 18 Sep 2017, 15:19 by WEB MASTER   [ updated 20 Sep 2017, 00:10 ]

ICEADR organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi de Cercetator Stiintific in domeniul Stiinte Agricole si Silvice, specialitatea Economie Agrara si Dezvoltare Rurala.

Concursul se va desfasura in data de 27.10. 2017, ora 9.00.


Informatii suplimentare

Rezultatele finale pentru obținerea gradelor profesionale pentru posturile de CS I și CS II

posted 28 Aug 2017, 05:56 by WEB MASTER


Rezultatele finale pentru obtinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare stiintifica pentru 1 post de CSI si 2 posturi de CSII


Rezultatele evaluării dosarelor de concurs pentru obținerea gradelor profesionale de CS I și CS II

posted 25 Aug 2017, 05:51 by WEB MASTER

Rezultatele evaluării dosarelor de concurs pentru obținerea gradelor profesionale a personalului de cercetare stiintifica pentru 1 post de CS I și 2 posturi de CS II

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală scoate la concurs următoarele posturi

posted 17 Jul 2017, 02:43 by WEB MASTER   [ updated 28 Jul 2017, 01:54 ]

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală scoate la concurs următoarele posturi:
- 1 post de CSI - Specialitatea Economie Agrara si Dezvoltare Rurala
- 2 posturi de CSII - Specialitatea Economie Agrara si Dezvoltare Rurala

Semnare contracte

posted 10 May 2016, 02:05 by WEB MASTER

Persoanele declarate admise la concursurile organizate in data de 05.05.2016, sunt rugate sa vina in data de 12.05.2016 la sediul institutului pentru semnarea contractelor.

Rezultate concurs

posted 10 May 2016, 02:01 by WEB MASTER

In atasament regasiti rezultatele finale ale concursurilor organizate in data de 05.05.2016

Rezultate proba interviu

posted 6 May 2016, 06:33 by WEB MASTER

In atasament regasiti rezultatele probei interviu din data de 06.05.2016.

1-10 of 20