Anunturi


Amânare concurs

posted 24 Nov 2022, 05:26 by WEB MASTER

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală anunță amânarea concursului pentru ocuparea unor posturi de consilier juridic gradul I, auditor intern gradul I si expert achiziții publice.

Calendarul de concurs va fi anunțat la o data ulterioara.

Compartiment Resurse Umane
ISPAS ANCA

24.11.2022

Concurs posturi contractuale vacante de execuție

posted 31 Oct 2022, 00:20 by WEB MASTER   [ updated 3 Nov 2022, 00:03 ]

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) cu sediul in B-dul Mărăști nr. 61, sector 1 , București scoate la concurs, în condițiile HG286/2011, OUG80/2022 următoarele posturi contractuale vacante de execuție:

- 1 post Auditor intern gradul I , studii superioare - perioada determinată de 1 an, 8ore/zi, compartiment audit
- 1 post de consilier juridic gradul I , studii superioare - perioadă determinata de 1 an, 2 ore/zi, compartiment juridic
- 1 post de expert achiziții publice, studii superioare - perioadă determinata de 1 an, 2 ore/zi, compartiment achiziții publice


Documente utileFisa de post Auditor (pdf document)

Anunt final CS I

posted 25 Jul 2022, 22:07 by WEB MASTER

In urma concursului organizat de către ICEADR pentru ocuparea unui post de CSI, candidatul cu codul de identificare 240/13.07.2022 a fost declarat admis

Rezultate proba interviu CS I

posted 25 Jul 2022, 22:06 by WEB MASTER

In urma  desfășurării probei interviu la concursul pentru ocuparea unui post de CSI organizat in cadrul ICEADR, rezultatul este următorul 

Nr.crt.

Cod identificare candidat

ADMIS/RESPINS

1

240/13.07.2022

ADMIS

 Nota
*Având în vedere Legea nr. 190/2018, cu modificările si completările ulterioare, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), pentru candidat s-a menționat numărul de înregistrare a dosarului depus în vederea candidaturii pentru angajare pe un post de CSI

Rezultate proba dosare

posted 24 Jul 2022, 08:46 by WEB MASTER

În urma evaluării dosarului depus de candidatul la concursul pentru ocuparea unui post de CSI  organizat în cadrul ICEADR, rezultatul este următorul

Nr.crt.

Cod identificare candidat

ADMIS/RESPINS

1

240/1307.2022

ADMIS

 Nota

*Având în vedere Legea nr. 190/2018, cu modificările si completările ulterioare, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), pentru fiecare candidat s-a menționat numărul de înregistrare a dosarului depus în vederea candidaturii pentru promovarea in grad, cercetător științific, gradul III. 

Concurs ocupare post Cercetător științific gr. I, perioadă determinată

posted 30 Jun 2022, 03:25 by WEB MASTER

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) cu sediul in B-dul Mărăști nr. 61, sector 1, scoate la concurs, în condițiile HG 286/2011 și Legii 319/2003, cu modificările și completările ulterioare, un post contractual vacant de Cercetător științific gr. I pe perioadă determinată de 1an, 2ore/zi in cadrul laboratorului de Transformare digitală și Formare profesională.

Mai multe informatii in fisierul pdf de mai jos

Rezultatul rezultat final la examenele de promovare in grade științifice

posted 11 May 2022, 04:30 by WEB MASTER

Mai multe informatii in fisierul pdf de mai jos

Rezultatul probei interviu la examenele de promovare in grade științifice

posted 11 May 2022, 04:28 by WEB MASTER

Mai multe informatii in fisierul pdf de mai jos

Rezultatul probei de dosare la examenele de promovare in grade științifice

posted 11 May 2022, 04:25 by WEB MASTER


Mai multe informatii in fisierul pdf de mai jos

Exament promovare interna CSIII

posted 4 Apr 2022, 04:55 by WEB MASTER   [ updated 4 Apr 2022, 04:56 ]

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală organizează în data de 9 si 10 mai 2022 ora 10.00 examene de promovare in grade științifice de CSIII, conform HG 286/2011 cu modificările ulterioare.

Mai multe informatii in fisierele pdf de mai jos (tematica si bibliografie): 

1-10 of 61