Anunturi/Comunicate


Anunt pentru scoaterea la concurs a unui post vacant de Auditor public intern gr. I

posted 27 Nov 2018, 04:25 by WEB MASTER   [ updated 29 Nov 2018, 05:31 ]

ICEADR anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Auditor public intern gr. I, care urmează a fi ocupat pe perioadă determinată cu posibilitatea prelungirii contractului.

Mai multe informatii (pdf document): 

Rezultat final concurs CSIII

posted 27 Jul 2018, 03:40 by WEB MASTER   [ updated 27 Jul 2018, 03:40 ]

În urma concursului organizat de ICEADR  pentrut ocuparea unui post de CSIII cu jumătate de normă, comisia a declarat reusit pe domnul Dragomir Vili.

Compartiment Resurse umane
Ispas Anca

Anunt rezultat proba interviu

posted 25 Jul 2018, 01:36 by WEB MASTER   [ updated 25 Jul 2018, 01:37 ]

Rezultatul probei analiză dosar

posted 23 Jul 2018, 03:02 by WEB MASTER   [ updated 23 Jul 2018, 03:02 ]

Rezultate selecţie dosarela concursul din data de 23.07.2018

posted 17 Jul 2018, 00:51 by WEB MASTER


Nr.crt

Numele şi prenumele

Admis

Respins

1

Dragomir Vili CSIII

Admis

 

Rezultat concurs 29 iunie 2018

posted 29 Jun 2018, 05:10 by WEB MASTER   [ updated 29 Jun 2018, 05:12 ]

Rezultatele evaluării dosarelor de concurs pentru acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții pentru Cercetător științific CS

posted 22 Jun 2018, 04:08 by WEB MASTER   [ updated 24 Jun 2018, 23:26 ]

Rezultate selectie dosare pentru concursul privind acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii pentru cercetător ştiinţific (CS)

Candidatul
Pop Ruxandra- Eugenia             Admis

Candidata declarată admisă va participa în data de 29/06/2018, ora 9,00 la proba scrisă, iar la ora 13,00 la proba interviu.


Concurs pentru acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii pentru Cercetător Ştiinţific (CS)

posted 24 May 2018, 04:29 by WEB MASTER

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, cu sediul în B-dul Mărăşti nr.61, organizează concurs în data de 29.06.2018, ora 9,00 pentru: Acordarea
gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii pentru Cercetător Ştiinţific în domeniul Ştiinţe Agricole şi Silvice, specialitatea Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală.

Condiţii necesare pentru participarea la concurs:
 - Studii superioare, cu examen de licenţă sau diplomă;
 - Să aibă activitatea de cercetare - dezvoltare în specialitate sau învăţământ superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi agricole.

Dosarele de participare la concurs vor conţine obligatoriu: documentele prevăzute în Legea 319/2003 şi Regulamentul de acordare a gradelor profesionale şi încadrarea pe
funcţii in instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din subordinea/coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Lista cu documentele din dosarul de concurs pentru ocuparea postului/acordarea titlului (gradului profesional) de Cercetător Ştiinţific (CS) în unităţile de cercetare
dezvoltare (minimul de documente admise în dosarul de concurs):
   1. Cerere de înscriere
   2. Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea
de muncă şi extras copie de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea
   3. Curriculum vitae
   4. Memoriu de activitate
   5. Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din lucrările reprezentative.

Documentele solicitate se depun la Compartimentul Resurse Umane al ICEADR în cel mult 30 de zile de la publicarea anunţului în ziar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.3136087 Compartimentul Resurse Umane al ICEADR.

Documente utile (pdf document):

1-10 of 29