Anunturi/Comunicate


Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de Cercetator Stiintific (promovare interna)

posted 18 Sep 2017, 15:19 by WEB MASTER   [ updated 20 Sep 2017, 00:10 ]

ICEADR organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi de Cercetator Stiintific in domeniul Stiinte Agricole si Silvice, specialitatea Economie Agrara si Dezvoltare Rurala.

Concursul se va desfasura in data de 27.10. 2017, ora 9.00.


Informatii suplimentare

Rezultatele finale pentru obținerea gradelor profesionale pentru posturile de CS I și CS II

posted 28 Aug 2017, 05:56 by WEB MASTER


Rezultatele finale pentru obtinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare stiintifica pentru 1 post de CSI si 2 posturi de CSII


Rezultatele evaluării dosarelor de concurs pentru obținerea gradelor profesionale de CS I și CS II

posted 25 Aug 2017, 05:51 by WEB MASTER

Rezultatele evaluării dosarelor de concurs pentru obținerea gradelor profesionale a personalului de cercetare stiintifica pentru 1 post de CS I și 2 posturi de CS II

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală scoate la concurs următoarele posturi

posted 17 Jul 2017, 02:43 by WEB MASTER   [ updated 28 Jul 2017, 01:54 ]

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală scoate la concurs următoarele posturi:
- 1 post de CSI - Specialitatea Economie Agrara si Dezvoltare Rurala
- 2 posturi de CSII - Specialitatea Economie Agrara si Dezvoltare Rurala

Semnare contracte

posted 10 May 2016, 02:05 by WEB MASTER

Persoanele declarate admise la concursurile organizate in data de 05.05.2016, sunt rugate sa vina in data de 12.05.2016 la sediul institutului pentru semnarea contractelor.

Rezultate concurs

posted 10 May 2016, 02:01 by WEB MASTER

In atasament regasiti rezultatele finale ale concursurilor organizate in data de 05.05.2016

Rezultate proba interviu

posted 6 May 2016, 06:33 by WEB MASTER

In atasament regasiti rezultatele probei interviu din data de 06.05.2016.

Rezultate proba scrisa/proba dosare

posted 5 May 2016, 06:17 by WEB MASTER

In atasament regasiti rezultaele probelor din data de 05.05.2016.

Rezultate selectie dosare

posted 26 Apr 2016, 04:50 by WEB MASTER

Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea unor posturi in cadrul ICEADRVezi fisierul atasat...

Anunt concurs

posted 7 Apr 2016, 10:58 by WEB MASTER   [ updated 18 Apr 2016, 03:33 ]

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, scoate la concurs următoarele posturi:

- 1  post de Economist I perioadănedetermintă, 8 ore/zi, minim 5 ani vechime
- 1 post de Economist debutant perioadă nedetermintă, 8 ore/zi,
- 10 posturiAsistentCercetareStagiarperioadă determinată, 8ore/zi, specializare agricultură/economie/mașini agricole
- 3 posturi CSI – perioadă determinată 2-4 ore/zi,specializare agricultură
2  posturi CSII – perioadă determinată 2-4 ore/zi ,specializare agricultură
- 2 posturi CSIII – perioadă determinată 2-4 ore/zi, specializare agricultură

Concursul va avea loc in data de 05.05.2016 ora 10 la sediul institutului 

Calendarul de desfăşurare a concursului:
A. Depunerea dosarelor se va face până pe data de 25.04.2016

    1. Rezultatele selectării dosarelor   26.04.2016
B. Proba scrisă 05.05.2016 ora 10 (pentru economiști  si asistenți cercetare)
    1.Afişarea rezultatelor 05.05.2016 și depunerea eventualelor contestații

Probă dosare 05.05.2016 pentru CSI, CSII, CSIII ora 10
C. Interviu 06.05.2016 ora 10 ( ASC, Economiști, CSI, CSII si CSIII)
    1.Afişarea rezultatelor 06.05.2016 şi depunerea eventualelor contestaţii

D. Comunicarea rezultatului final 09.05.2016

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

Cererea de înscriere la concurs adresatăconducătoruluiinstituţiei
Diplome de studii copie şi original (pentru conformitate). Copie şi original CI
CV-ul format Europass
Copie certificat de naştere, eventual căsătorie(acolo unde este cazul)
Adeverința medicală din care să reiasă ca sunt apți medical
Copie carte de muncă, adeverință vechime în muncă –începând cu 01.01.2011
Cazier

În cazul cazierului ,candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, va depune la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Art.2  Condiții
Condiţii ECONOMIST I

- Să aibă cetăţenie română
- Studii de specialitate: Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate
- Vechime în specialitatea de economist cel puţin 5 ani
Constituie un avantaj daca : este înscris la master, a absolvit master, înscris la doctorat, a absolvit doctoratul

Condiţii ECONOMIST debutant
- Să aibă cetăţenie română
- Studii de specialitate: studii economice
      - Constituie un avantajdacăesteînscris la master.

Condiții Asistenți cercetare stagiari
- Studii agricole/economieagrară/mașiniagricole
      Constituie un avantaj daca : este înscris la master.

Art.3 Bibliografie

Bibliografie Economiști

HG.1301/2010,Legea 82/1991,Ordinul 2861/2009,Legea 500/2002

Bibliografie ASC STAG.
 • FITOTEHNIE - MihailAxinte, IoanBorcean, Gheorghe Valentin Roman, Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, 2006;
 • CULTURA LEGUMELOR-DumitruIndreacoordonatorEditura Ceres București 2007
 • MANAGEMENTUL EXPLOATATIILOR AGRICOLE - I. Alecu, E. Merce, D. Pana, L. Sambotin, I. Ciurea, I. Bold, N. Dobrescu
 • MANAGEMENTUL TEHNOLOGIC AL CULTURILOR DE CAMP -  Gheorghe Sin, Editura Ceres, Bucuresti, 2005
 • Legeanr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • Legeanr. 319 din 8 iulie 2003 privindStatutulpersonalului de cercetare-dezvoltare
 • OrdinulMinistrului (O.M) nr. 708/2015 privindaprobareaPlanului sectorial pentrucercetare-dezvoltare din domeniulagricolşi de dezvoltarerurală al MinisteruluiAgriculturiişiDezvoltăriiRurale, peanii 2015-2018, "AgriculturăşiDezvoltareRurală - ADER 2020"
TEMATICA CONCURS ASC Stag.
 • Tehnologii de cultivare pentru culturile de câmp (grâu, orz, porumb, floareasoarelui, rapiţă, soia, sfeclă de zahar, orez, cânepă, hamei, tutun, cartof) şi legumicultură (tomate de câmpşispaţii protejate, castraveţi în câmp şi spaţii protejate, cornichon, morcovi, ardeig ras, varză, conopidă, flori de câmp şi seră, plante medicinale)
 • Managementul exploataţiilor agricole
 • Strategia pentru cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul agroalimentar pe termen mediu şi lung 2014 - 2020/ 2020 - 2030 www.madr.ro
 • PNDR 2014-2020 – SubMăsurilansatepe data de 25 martie 2015 şi 1 iulie 2015 www.apdrp.ro
Salarizarea se va face conform legislației bugetare.            

1-10 of 17