Vă aducem la cunostință ca Simpozionul Internațional “ECONOMIE AGRARĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE PENTRU ROMÂNIA”, ediția a 7-a, prevăzut a se desfașura în zilele de 17-18 noiembrie 2016, va avea loc în data de 24 noiembrie 2016. 

Masuri PNDR 2014-2020

Masura 10 - Agromediu si clima
Masura 11 - Agricultura ecologica
Masura 13 - Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice
Zone eligibile pentru masurile 10,11 si 13
Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajistilor
Specii de plante indicatoare pentru pajistile cu valoare naturala ridicata

PNDR 2014-2020